Kallelse till årsmöte

Den 15 mars klockan 15:00 är det årsmöte och det är viktigt att alla är med!

Dagordning Bergslagsteaterns Årsmöte 2020

§ 1 Val av mötesfunktionärer såsom ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare.

§ 2 Prövning av kallelse till årsmöte skett i behörig ordning

§ 3 Fastställande av föredragningslista.

§ 4 Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

§ 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6 Beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer.

§ 7 Behandling av motioner.

§ 8 Beslut om årsavgift för nästkommande år.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare.

§ 10 Val av ordförande.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare.

§ 12 Val av revisorer och ersättare.

§ 13 Val av valberedning.

§ 14 årsmötets avslut.

Extrainsatt årsmöte!

Extrainsatt årsmöte 4/6 kl 19.00 på Bergslagsteatern
Vid ordinarie årsmöte var inte den ekonomiska berättelsen för 2017 klar
varför vi utlyser ett extrainsatt årsmöte med följande punkter:

1. Godkännande av ekonomisk berättelse 2017
2. Godkännande av Revisorernas berättelse
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Val av styrelsesuppleanter

Dags för årsmöte!

Den 7/5, klockan 19.00 träffas vi för årsmöte i Bergslagsteaterns lokaler på Corneliusgatan 13.
Det kommer bjudas på kaffe, te och smörgås. Ta din chans att påverka vår verksamhet!

Picknick på slagfältet

Picknick på slagfältet
Absurd komedi av Fernando Arrabi

På lördag smäller det på Bergslagsteatern! Då är det premiär för ”Picknick på slagfältet”, en absurd
komedi i en akt. Pjäsen är en grov drift med kriget och bjuder trots sitt ämne på många skratt och
koniska situationer. Pjäsen betraktas numera som en klassiker och redan i början på 70-talet
sattes den upp av Teatergruppen Solfjädern, som något år senare bytte namn till Bergslagsteatern.

Plats: Bergslagsteatern, Corneliusgatan 13, 774 41 Avesta
Speltid: Cirka 45 minuter

Före föreställningen bjuds det på fika i foajén (ingår i biljettpriset)

PREMIÄR Lördag 24/9 kl. 19.00

Övriga speldagar:
Söndag 25/9 kl. 15.00
Onsdag 28/9 kl. 19.00
Lördag 1/10 kl. 15.00 och 19.00
Söndag 2/10 kl. 15.00

Pris inkl. fika: 80 kr, medlemmar 50 kr.

2016-09-21-19-12-40

2016-09-21-19-42-35

2016-09-21-18-55-27

2016-09-21-19-43-58

2016-09-21-19-58-49