Extrainsatt årsmöte!

Extrainsatt årsmöte 4/6 kl 19.00 på Bergslagsteatern
Vid ordinarie årsmöte var inte den ekonomiska berättelsen för 2017 klar
varför vi utlyser ett extrainsatt årsmöte med följande punkter:

1. Godkännande av ekonomisk berättelse 2017
2. Godkännande av Revisorernas berättelse
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Val av styrelsesuppleanter

Posted in Okategoriserade.