Årsmöte 19/4-20 kl.15:00

Dom som inte kan närvara vid detta årsmöte pga olika omständigheter, kommer det att finnas möjlighet att se årsmötet i en livesändning. För att kunna ta del utav livesändningen kontaktar ni Dick på Facebook så bjuder han in er i den gruppen.

Obs! se till att ni hör av er innan 15:00 för att ta del av livesändningen.

Det kommer att finnas möjlighet att äta tacos innan mötet för alla medlemmar. För att vara med på denna tillställning  måste man anmäla sitt intresse senast den 12/4  till Dick på Facebook

Kallelse till årsmöte

Den 15 mars klockan 15:00 är det årsmöte och det är viktigt att alla är med!

Dagordning Bergslagsteaterns Årsmöte 2020

§ 1 Val av mötesfunktionärer såsom ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare.

§ 2 Prövning av kallelse till årsmöte skett i behörig ordning

§ 3 Fastställande av föredragningslista.

§ 4 Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

§ 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6 Beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer.

§ 7 Behandling av motioner.

§ 8 Beslut om årsavgift för nästkommande år.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare.

§ 10 Val av ordförande.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare.

§ 12 Val av revisorer och ersättare.

§ 13 Val av valberedning.

§ 14 årsmötets avslut.