Välkommen till Bergslagsteatern

Information

  • Med anledning av rådande situation till följd av coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in samtliga föreställningar och studiecirklar tillsvidare.
  • Bergslagsteatern kommer att få ett nytt telefonnummer under tiden kan ni bara nå oss via mail  info@bergslagsteatern.se
    med mycket sorg måste vi meddela att  även Teatermaraton är inställd på grund av Covid-19,

För uppdaterad info se Hemsidan och Bergslagsteatern på Facebook Mvh Styrelsen

Information med anledning av coronavirus

Många upplever en oro kring spridningen av coronavirus i världen och på Kulturens följer vi noga utvecklingen och de rekommendationer som ges av svenska myndigheter. Mot bakgrund av detta har vi beslutat om följande riktlinjer för Kulturens folkbildning, med syfte att minska risken för smittspridning:

· Deltagare som har symptom på luftvägsinfektion, feber eller andra sjukdomssymptom ska inte delta i Kulturens folkbildningsaktiviteter eller vistas i lokalerna förrän de är fullt friska.
· Deltagare som har diagnosticerats för coronavirus eller har person-/er i sin närhet som har diagnosticerats ska inte delta i verksamheten förrän de är fullt friska och smittfria.
· Tills vidare gäller inga restriktioner för själva verksamhetens genomförande, varje förening och ledare bedömer själv om smittorisken leder till att man inte kan genomföra folkbildning under en tid. I händelse av detta ber vi er rapportera in redan genomförs verksamhet och meddela oss när ni är redo att starta verksamhet igen.

Vid frågor om er studiecirkel, kontakta oss på info@kulturens.se eller 08 – 470 24 45.

Syftet med dessa åtgärder är att förhindra smittspridning i samhället. Tack för din hjälp och förståelse.

/Kulturens Bildningsverksamhet

Vad händer på teatern?