Björn Abrahamssons minnesfond

Våren 2006 avled en av Bergslagsteaterns färgstarka och allsidiga medarbetare – Björn Abrahamsson.
Hans minne vill teatern hedra genom att dela ut ett stipendium.

Har du förslag på en person, organisation eller förening i Avesta som passar in på §3, hör gärna av dig.

 

Stadgar för Björn Abrahamssons minnesfond

§ 1.

Fonden syftar till att belysa och uppmuntra individers kulturintresse.

§ 2.

Summan delas ut till en person, organisation eller förening som på något sätt har berikat eller utvecklat kulturlivet i Avesta. De som mottar stipendiet kan vara utövare av konsten men även ledare av olika slag. Mottagaren skall uppfylla följande kriterier i prioriterad ordning:

  • Ödmjukhet och respekt mot konsten, sig själv och sina medutövare.
  • God förebild och ambassadör för kulturen.
  • Inneha en stor talang eller potential att bli en stor talang inom det område stipendiet delas ut.

§ 3.

Stipendiat utses av Bergslagsteaterns styrelse. Styrelsen väljer, inför varje utdelningstillfälle, inriktning för stipendiet, så länge det har med kultur att göra. Styrelsen kan ta hjälp av personer utanför Bergslagsteatern för att finna en värdig stipendiemottagare.

§ 4.

Fondens stadgar kan endast ändras av styrelsen.