Det här är Bergslagsteaterns styrelse år 2020

Ordförande
Dick Olsson
dick@bergslagsteatern.se

Kassör
Rebecca Bermudez Claesson
rebecca.claesson@bergslagsteatern.se

Sekreterare
Liselotte Lassila
liselotte@bergslagsteatern.se

Ledamöter
Wictoria Turesson
Oskar Bäckström
Pontus De la Motte

Suppleanter
Jonas Gladh
Peter Tejne
Max Nonnen

Valberedningen
Linda Kjellgren Meurling
Kenny Palm

Gruppledaranvarige
Liselotte Lassila
Wictoria Turesson

Webbredaktör
Mattias Claesson
mattias@bergslagsteatern.se