Styrelsen

Det här är Bergslagsteaterns styrelse år 2015.

Stående från vänster
Lena Gräsberg, Linda Kjellgren Meurling, Martin Fredriksson, Kenny Palm, Johanna Gårdsäter, Jessica Olveby, Rasmus Hofvander, Fanny Sundmark, Tim Abrahamsson

Sittande från vänster
Margareta Tejne Abelli (verksamhetsledare, ej styrelsemedlem) Jessica Abrahamsson, Peter Tejne

Infällda bilder
Daniel Kvarnström, Jonas Gladh
Rätt styrelse

 

Ordinarie ledamöter

Jessica Abrahamsson Ordförande
Peter Tejne
Jonas Gladh
Jessica Olveby
Kenny Palm
Johanna Gårdsäter
Daniel Kvarnström

Suppleanter

Lena Gräsberg

Linda Kjellgren Meurling
Tim Abrahamsson
Fanny Sundmark
Rasmus Hofvander
Martin Fredriksson

 

Revisorer

Valberedningen

Moa Hedström Waldén
Caroline Ylikoski