Barn och ungdom

Trolltider5Barn- och ungdomsverksamheten är en stor del av Bergslagsteatern.
Vi har cirka 80 barn på vår scen varje vecka som leker, gestaltar och har väldigt roligt tillsammans.

Vi jobbar mycket med trygghet och sammanhållning vilket är avgörande för att man ska våga stå på scen. Den tryggheten brukar följa med genom resten av livet.

På Bergslagsteatern har vi fyra ungdomsgrupper, utifrån gruppens behov jobbar vi med scenisk gestaltning, improvisation – och manusläsning (för de lite äldre grupperna).

I den yngsta gruppen, 7-9 år, leker vi, spelar teater, och bygger upp sammanhållningen i gruppen.

I 10-12 årsgruppen fördjupar vi oss i sammanhållningen, vi leker och spelar teater.

I 13-15 årsgruppen improviserar vi, lär oss teaterns grunder i tal och kropp, samt analyserar manus och karaktärer.

Samtliga grupper kommer att delta i det teatermaraton som går av stapeln i vår. Där kommer grupperna att spela upp varsin föreställning som vi börjar arbeta med runt jul.

 

Trygghet och sammanhållning är viktigt för att våga stå på scen, det jobbar vi mycket med.

 


 

Kontakta Bergslagsteatern.

Till bli medlem.

Till kontakta Bergslagsteatern.