Barn och ungdom

Trolltider5Barn- och ungdomsverksamheten är en stor del av Bergslagsteatern.
Vi har cirka 80 barn på vår scen varje vecka som leker, gestaltar och har väldigt roligt tillsammans.

Vi jobbar mycket med trygghet och sammanhållning vilket är avgörande för att man ska våga stå på scen. Den tryggheten brukar följa med genom resten av livet.

I den yngsta gruppen, 6-9 år, leker vi, spelar teater, och bygger upp sammanhållningen i gruppen.

I 10-13 årsgruppen fördjupar vi oss i sammanhållningen, vi leker och spelar teater. Vi har idag två stycken 10-13 årsgrupper pga. stor efterfrågan

Samtliga grupper kommer att delta i det teatermaraton som går av stapeln i vår. Där kommer grupperna att spela upp varsin föreställning som vi börjar arbeta med runt jul.

Vi har en teatergrupp för 14-18 år som heter LÄNK  det är ett projekt för oss som vill ta teatern lite längre!
Där kommer gruppen att spela upp en föreställning i slutet av Maj

Trygghet och sammanhållning är viktigt för att våga stå på scen, det jobbar vi mycket med.

 


 

Kontakta Bergslagsteatern.

Till bli medlem.

Till kontakta Bergslagsteatern.