Det här är Bergslagsteaterns styrelse år 2021

Ordförande
Dick Olsson
dick@bergslagsteatern.se

Kassör
Rebecca Bermudez Claesson
rebecca.claesson@bergslagsteatern.se

Sekreterare
Liselotte Lassila
liselotte@bergslagsteatern.se

Ledamöter
Dick Olsson
Rebecca Bermudez Claesson
Oskar Bäckström
Pontus De la Motte
Lena Järn

Suppleanter
Liselotte Lassila
Wictoria Turesson
Mattias Claesson

Valberedningen
Jonas Gladh

Gruppledaranvarige

Webbredaktör
Mattias Claesson
webredaktor@bergslagsteatern.se